Handla OM

Kampanjen Healthy Arteries Worldwide är ett samarbete mellan MESI, nationella organisationer och representanter från deltagande länder. Kampanjen ska öka medvetenheten kring Perifer arteriell sjukdom och ge patienter information om fakta och konsekvenser av denna vanliga sjukdom.

Det hjälper patienter att få information om PAD och uppmuntrar dem att be om ABI-mätningar på sin vårdcentral. Kampanjens syfte är att bidra till erkännande av sjukdomen och dess symtom med tonvikt på förebyggande.
Partners:

Steripolar

Steripolar är ett företag som med medicinteknisk utrustning och sjukvårdsprodukter riktar sig till aktörer inom hälso- och sjukvården. Steripolar vill delta i utvecklingen av den svenska sjukvården och jobbar ständigt för att patienten ska få bättre vård och snabbare tillfrisknande. Målet är att fortsätta ge marknaden nya innovationer och metoder som kan ge verkliga fördelar för patienter, personal och samhället.

Dela denna sida